Sunday, March 13, 2011

Akan ada.Akan ada manusia rakus main permainan yang mudah dengan cara menipu.
Telah ada manusia rakus main permainan yang mudah dengan cara menipu.
Tidak ada manusia rakus main permainan yang mudah dengan cara menipu.