Monday, June 4, 2012

June June June!
Jun,

boleh berkawan?Kalau boleh
saya nak awak tenang,
pandai ambil hati,
bla,
bla bla,
bla bla bla.Boleh berkawan?Sep!